BAMBOO chopsticks Bold Italic

BAMBOO chopsticks rodina skládající se z 4 písma
BAMBOO chopsticks Bold Italic » Wino Sutarmin Kadir » Web stránka OpenTypeDonationware
BAMBOO chopsticks-Bold-Italic.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
BAMBOO chopsticks
Podrodina písma
Bold Italic
Jednoznačné označení podrodiny
BAMBOO chopsticks Bold Italic:Version 1.00
Celý název písma
BAMBOO chopsticks Bold Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.00;February 10, 2018;FontCreator 11.0.0.2412 64-bit
Postscriptový název písma
BAMBOOchopsticks-BoldItalic
Designer
Popis
This font was created using FontCreator 11.0 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-02-10
Revize: 1
Počet znaků: 98
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: S obrysem
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Šikmý / dotykový
Váha: Tučná
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
BAMBOO chopsticks-Bold-Italic.otf
BAMBOO chopsticks.otf
BAMBOO chopsticks-Italic.otf
BAMBOO chopsticks-Bold.otf
BAMBOO chopsticks » Web stránka OpenTypeDonationwareBylo aktualizováno
BAMBOO chopsticks Bold » Web stránka OpenTypeDonationware