Blaak ExtraBold PERSONAL USE

Blaak rodina skládající se z 12 písma
Blaak ExtraBold PERSONAL USE » Mans Greback » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
BlaakExtraBold_PERSONAL.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

NOTE: This font is for PERSONAL USE ONLY!

To purchase a commercial license, visit:
http://mn.sg/blaak

For questions, please visit www.mn.sg/faq

Visit my website: http://www.mansgreback.com
Like my fonts on Facebook: http://www.facebook.com/mansgreback

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2019 by Mans Greback. All rights reserved.
Rodina písma
Blaak ExtraBold PERSONAL USE
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
MansGreback: Blaak ExtraBold PERSONAL USE: 2019
Celý název písma
Blaak ExtraBold PERSONAL USE
Verze tabulky názvu
Version 2.000
Postscriptový název písma
BlaakExtraBoldPERSONALUSE
Informace o ochranné značce
Blaak is a trademark of Mans Greback.
Výrobce
Designer
Popis
Please visit www.mansgreback.com to obtain a commercial license.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2019-05-16
Revize: 2
Počet znaků: 410
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 12 vah písma, uvedených níže:
BlaakExtraBold_PERSONAL.ttf
BlaakBoldItalic_PERSONAL.ttf
BlaakRegular_PERSONAL.ttf
BlaakBlackItalic_PERSONAL.ttf
BlaakLightItalic_PERSONAL.ttf
BlaakThinItalic_PERSONAL.ttf
BlaakBold_PERSONAL.ttf
BlaakThin_PERSONAL.ttf
BlaakRegularItalic_PERSONAL.ttf
BlaakBlack_PERSONAL.ttf
BlaakLight_PERSONAL.ttf
BlaakExtraBoldItalic_PERSONAL.ttf
Blaak Bold PERSONAL USE Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Regular PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Black PERSONAL USE Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Light PERSONAL USE Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Thin PERSONAL USE Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Bold PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Thin PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Regular PERSONAL USE Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Black PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak Light PERSONAL USE » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blaak ExtraBold PERSONAL USE Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro