Boolack Personal Use

Boolack Personal Use » Tama Putra TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro
Boolack-Personal-Use.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Tama Putra. All rights reserved.
Rodina písma
Boolack Personal Use
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
TamaPutra: Boolack Personal Use: 2017
Celý název písma
Boolack Personal Use
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
BoolackPersonalUse
Informace o ochranné značce
Boolack Personal Use is a trademark of Tama Putra.
Výrobce
Tama Putra
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Tama Putra. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-05-27
Revize: 1
Počet znaků: 180
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Psané
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Psané
Styl patky: Čtverec
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá