Budhayanti Script

Budhayanti Script TrueTypeDemo
Budhayanti script.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Suandana I Pande Made. All rights reserved.
Rodina písma
Budhayanti Script
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
SuandanaIPandeMade: Budhayanti Script: 2017
Celý název písma
Budhayanti Script
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
BudhayantiScript
Informace o ochranné značce
Budhayanti Script is trademark of Suandana I Pande Made
Výrobce
Suandana I Pande Made
Designer
Suandana I Pande Made
Popis
Copyright (c) 2017 by Suandana I Pande Made. All rights reserved.
Licence
Hello, thank you for downloading this font.
This font is demo version.If you want download full version shoot me on email dedukvic@gmail.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-07-31
Revize: 1
Počet znaků: 65
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Psané
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá