ELITE MIND

ELITE MIND rodina skládající se z 4 písma
ELITE MIND » Wino Sutarmin Kadir » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné)
ELITE MIND-INVERSE.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
ELITE MIND
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
ELITE MIND:Version 1.00
Celý název písma
ELITE MIND
Verze tabulky názvu
Version 1.00;November 26, 2017;FontCreator 11.0.0.2408 64-bit
Postscriptový název písma
ELITEMIND
Designer
Popis
This font was created using FontCreator 11.0 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-11-26
Revize: 1
Počet znaků: 165
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Negativní
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
ELITE MIND-INVERSE.ttf
ELITE MIND-BOLD.ttf
ELITE MIND-ITALIC-BOLD.ttf
ELITE MIND-ITALIC.ttf
ELITE MIND Bold » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné)
ELITE MIND Bold Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné)
ELITE MIND Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné)