Endless Wall

Endless Wall » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro
Endless Wall.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2016 by dcoxy Medina Gregory. All rights reserved.
You have to purchase a license for all commercial use, promotional use and reproduction.
"personal use only" does not constitut public domain or free.
Thank you to contact me before: dcoxymg@gmail.com
Rodina písma
Endless Wall
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
dcoxyMedinaGregory: Endless Wall: 2016
Celý název písma
Endless Wall
Verze tabulky názvu
Version 001.000
Postscriptový název písma
EndlessWall
Informace o ochranné značce
DCOXY MG
Výrobce
dcoxy Medina Gregory
Designer
Popis
Copyright (c) 2016 by dcoxy Medina Gregory. All rights reserved.
You have to purchase a license for all commercial use, promotional use and reproduction.
Take a look on the readme files for details. Thank you to contact me before: dcoxymg@gmail.com
"personal use only" does not constitut public domain or free.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-10-04
Revize: 1
Počet znaků: 156
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá