ENERMOUS-Hollow

ENERMOUS rodina skládající se z 6 písma
ENERMOUS-Hollow » Wino Sutarmin Kadir » Web stránka OpenTypeDonationware
ENERMOUS-Hollow.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
ENERMOUS-Hollow
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
ENERMOUS-Hollow:Version 1.00
Celý název písma
ENERMOUS-Hollow
Verze tabulky názvu
Version 1.00;February 3, 2018;FontCreator 11.0.0.2412 64-bit
Postscriptový název písma
ENERMOUSHollow
Designer
Popis
This font was created using FontCreator 11.0 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-02-03
Revize: 1
Počet znaků: 98
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Velmi tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Obrysový
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 6 vah písma, uvedených níže:
ENERMOUS-Hollow.otf
ENORMOUS-BOLD.otf
ENORMOUS-BOLD-ITALIC.otf
ENORMOUS.otf
ENERMOUS-Hollow-inverse.otf
ENORMOUS-ITALIC.otf
ENERMOUS Bold » Web stránka OpenTypeOsobní použití
ENERMOUS Bold Italic » Web stránka OpenTypeDonationware
ENERMOUS » Web stránka OpenTypeOsobní použití
ENERMOUS Italic » Web stránka OpenTypeDonationware