HelloChristmasIconFillTrial

Hello Christmas Icon rodina skládající se z 2 písma
HelloChristmasIconFillTrial » Zetafonts » Francesco Canovaro, Jonathan Calugi, Cosimo Lorenzo Pa » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Hello-Christmas-Icon-Fill-trial.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2015 by Zetafonts. All rights reserved.
Rodina písma
Hello Christmas Icon Fill Trial
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Zetafonts: Hello Christmas Icon Color: 2015
Celý název písma
HelloChristmasIconFillTrial
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
HelloChristmasIconFillTrial
Informace o ochranné značce
Hello Christmas Icon Color is a trademark of Zetafonts.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2014 by . All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 1969-12-31
Revize: 1
Počet znaků: 61
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Obrázkové
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Normální
Proporce: Velmi rozšířené
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / normální
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Hello-Christmas-Icon-Fill-trial.ttf
Hello-Christmas-Icon-trial.ttf
HelloChristmasIconTrial » Zetafonts » Web stránka TrueTypeOsobní použití