Jelly Bean Script - DEMO Reg

Jelly Bean Script - DEMO Reg » Web stránka TrueTypeDemo
Jelly Bean Script.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Weape Studio. All rights reserved.
Rodina písma
Jelly Bean Script - DEMO
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Version 1.000;PYRS;JellyBeanScriptDEMO-Regular;2018;FLVI-609
Celý název písma
Jelly Bean Script - DEMO Reg
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
JellyBeanScriptDEMO-Regular
Informace o ochranné značce
Please refer to the Copyright section for the font trademark attribution notices.
Designer
Popis
Copyright (c) 2018 by Weape Studio. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-09-12
Revize: 1
Počet znaků: 96
Jednotek na Em: 1100
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Psané
Váha: Středně tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá