Magical Bridge Princess Light

Magical Bridge Princess rodina skládající se z 3 písma
Magical Bridge Princess Light TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
MagicalBridgePrincessLight.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018, Heaven Castro and ZUN. Based on Kingsbridge (c) 2014 Typodermic Fonts Inc.
Rodina písma
Magical Bridge Princess
Podrodina písma
Light
Celý název písma
Magical Bridge Princess Light
Verze tabulky názvu
Version 001.000
Postscriptový název písma
MagicalBridgePrincessLight

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-02
Revize: 1
Počet znaků: 412
Jednotek na Em: 1024
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Střední
Proporce: Moderní
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 3 vah písma, uvedených níže:
MagicalBridgePrincessLight.ttf
MagicalBridgePrincess.ttf
MagicalBridgePrincessBold.ttf
Magical Bridge Princess TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro
Magical Bridge Princess Bold TrueTypeBezplatný
Akcenty (plné) • Euro