NIGHTSTALKER-TRIAL

NIGHTSTALKER-TRIAL » Billy Argel » Web stránka OpenTypeDemoBylo aktualizováno
NIGHT STALKER TRIAL.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2010 by Billy Argel. All rights reserved. free for personal use
Rodina písma
NIGHT STALKER
Podrodina písma
TRIAL
Jednoznačné označení podrodiny
BillyArgel: NIGHT STALKER TRIAL: 2010
Celý název písma
NIGHTSTALKER-TRIAL
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
NIGHTSTALKER-TRIAL
Informace o ochranné značce
NIGHT STALKER TRIAL is a trademark of Billy Argel.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2010 by Billy Argel. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2011-06-19
Revize: 1
Počet znaků: 65
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Slabské patky
Váha: Středné (normální)
Šířka: Úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Středně tenká
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá