Pentay Sans Reg Italic

Pentay Sans rodina skládající se z 2 písma
Pentay Sans Reg Italic » deFharo.com » Fernando Haro » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Euro
Pentay-Sans-Regular-Italic.ttf
PC / MAC Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by deFharo. All rights reserved.
Rodina písma
Pentay Sans Reg
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
deFharo: Pentay Sans Regular Italic: 2018
Celý název písma
Pentay Sans Reg Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.190
Postscriptový název písma
PentaySansReg-Italic
Informace o ochranné značce
Pentay Sans Regular Italic is a trademark of deFharo.
Výrobce
Designer
Popis
Pentay is a semi-condensed Sans Serif font family with 10 styles and specially for editorial design. The proportions of the letters as well as the metrics and kerning I have carefully calculated to obtain maximum readability in paragraph texts and headlines, include true italics, offer a complete typographic system for layout of magazines and newspapers or publications all types.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-02-24
Revize: 1
Počet znaků: 186
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Normální patka
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Tenká
Proporce: Moderní
Kontrast: Velmi nízký
Tahová variace: Postupná / vertikální
Střední linie: Standardní / ořezaná
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / normální
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Pentay-Sans-Regular-Italic.ttf
Pentay-Sans-Light-Italic.ttf
PentaySansLight-Italic » deFharo.com TrueTypeOsobní použití
Euro
PC / MAC Stáhnout