PentayBook-Italic

Pentay Book rodina skládající se z 2 písma
PentayBook-Italic » deFharo.com » Fernando Haro » Web stránka TrueTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Euro
Pentay-Book-Italic-ffp.ttf
PC / MAC Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by deFharo. All rights reserved.
Rodina písma
Pentay Book
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
deFharo: Pentay Book Italic: 2018
Celý název písma
PentayBook-Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.181
Postscriptový název písma
PentayBook-Italic
Informace o ochranné značce
Pentay Book Italic is a trademark of deFharo.
Výrobce
Designer
Popis
Pentay is a Slab Serif typeface family with 10 styles designed especially for editorial design and publications in general. The proportions of the font as well as the metrics and the kerning have been carefully calculated to obtain maximum readability. The fonts also have a complete set of lowercase alternatives and advanced OpenType features

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-20
Revize: 1
Počet znaků: 178
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středně úzké
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Pentay-Book-Italic-ffp.ttf
Pentay-Book-ffp.ttf
Pentay-Book » deFharo.com TrueTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Euro
PC / MAC Stáhnout