Pulsar Class Solid Title Italic

Pulsar Class rodina skládající se z 9 písma
Pulsar Class Solid Title Italic » Dan Zadorozny » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné) • Euro
pulsarclasssolidtitleital.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
2016 Iconian Fonts - www.iconian.com
Rodina písma
Pulsar Class Solid Title Italic
Podrodina písma
Italic
Jednoznačné označení podrodiny
Pulsar Class Solid Title Italic: 2016
Celý název písma
Pulsar Class Solid Title Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.0; 2016
Postscriptový název písma
PulsarClassSolidTitleItalic
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-04-27
Revize: 1
Počet znaků: 217
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Znaky s různým směřováním
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 9 vah písma, uvedených níže:
pulsarclasssolidtitleital.ttf
pulsarclasssolidcondital.ttf
pulsarclass3d.ttf
pulsarclasssolidtitle.ttf
pulsarclasssuperital.ttf
pulsarclasssolidhalf.ttf
pulsarclasssolidsuperital.ttf
pulsarclasssolidlaser.ttf
pulsarclasssolidgradital.ttf
Akcenty (částečné) • Euro
Pulsar Class 3D » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné) • Euro
Pulsar Class Solid Title » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné) • Euro
Pulsar Class Super-Italic » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné) • Euro
Pulsar Class Solid Halftone » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné) • Euro
Akcenty (částečné) • Euro
Pulsar Class Solid Laser » Web stránka TrueTypeDonationware
Akcenty (částečné) • Euro
Akcenty (částečné) • Euro