Super Quick Formula Hollow

Super Quick Formula rodina skládající se z 2 písma
Super Quick Formula Hollow » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Euro
Super Quick Formula Hollow.ttf
PC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright imagex 2018
Rodina písma
Super Quick Formula Hollow
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Super Quick Formula Hollow:Version 1.00
Celý název písma
Super Quick Formula Hollow
Verze tabulky názvu
Version 1.00 February 17, 2018, initial release
Postscriptový název písma
SuperQuickFormulaHollow
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-09-01
Revize: 1
Počet znaků: 94
Jednotek na Em: 4096
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středně široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Obrysový
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Super Quick Formula Hollow.ttf
Super Quick Formula.ttf
Super Quick Formula TrueTypeOsobní použití