Action Is, Shaded JL

Action Is rodina skládající se z 4 písma
Action Is, Shaded JL » Jeff's Fonts & Dingbats » Jeffrey N. Levine, Brad Nelson, Ray Larabie » Web stránka TrueTypeBezplatný
Actionsh.ttf
Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
©1998-2000 Brad Nelson & Jeff Levine. Freeware, not for sale.
Rodina písma
Action Is, Shaded JL
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Action Is, Shaded JL
Celý název písma
Action Is, Shaded JL
Verze tabulky názvu
Version 1.0
Postscriptový název písma
ActionIs,ShadedJL
Informace o ochranné značce
Trademark of Brain Eaters Font Co./Jeff's Fonts & Dingbats
Výrobce
Designer
Popis
A shaded variation on the popular "Action Is" font.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2000-04-07
Revize: 1
Počet znaků: 96
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Obrysový
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
Actionsh.ttf
Actionit.ttf
Actionwi.ttf
Actionwd.ttf