Another Birdhouse

Another Birdhouse rodina skládající se z 2 písma
Another Birdhouse » Brittney Murphy » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Another Birdhouse.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2016 by Brittney Murphy. All rights reserved.
Rodina písma
Another Birdhouse
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BrittneyMurphy: Another Birdhouse: 2016
Celý název písma
Another Birdhouse
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
AnotherBirdhouse
Informace o ochranné značce
Another Birdhouse is a trademark of Brittney Murphy.
Výrobce
Brittney Murphy
Designer
Popis
Copyright (c) 2016 by Brittney Murphy. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-08-18
Revize: 1
Počet znaků: 344
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Psané
Váha: Středně tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Another Birdhouse.ttf
Another Birdhouse Light.ttf
Another Birdhouse Light TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro