Anthares Demo Regular

Anthares Demo Regular » Web stránka TrueTypeDemo
Akcenty (částečné)
Anthares-Demo.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2016 by Wacaksara Co. All rights reserved.
Rodina písma
Anthares Demo
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
pyrs: Anthares:
Celý název písma
Anthares Demo Regular
Postscriptový název písma
AntharesDemo-Regular
Informace o ochranné značce
Anthares Personal Use Regular is a trademark of Wacaksara Co.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2016 by Wacaksara. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-10-25
Revize: 1
Počet znaků: 153
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Psané
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá