Arabic Web

Arabic Web » International Systems Consultancy » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné)
arabweb1.ttf
Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright © 1998 International Systems Consultancy, www.isc.com.au. All rights reserved. Distribution Prohibited
Rodina písma
Arabic Web
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
I.S.C. Arabic Web
Celý název písma
Arabic Web
Verze tabulky názvu
Version 2.00
Postscriptový název písma
ArabicWeb
Informace o ochranné značce
ParsNegar and Arabic Web are trademarks of International Systems Consultancy, www.isc.com.au
Výrobce
Designer
Popis
This is an Arabic true type font designed for maximum compatibility with the western versions of Windows and Windows applications.

This font doesn't give you right to left text entry, you need to obtain ParsNegar from http://www.isc.com.au/ to use the font under Windows.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unicode 1.0 sémantika

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2002-04-20
Počet znaků: 193
Jednotek na Em: 1200
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Typ šířky: Normální
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Postavení: Vzpřímené
Váha tahu: Knižní, textová, normální atd.
Velikost: Různá
Sada symbolů: Windows 3.1 ANSI