ArizonaTumbleweedBold

ArizonaTumbleweed rodina skládající se z 2 písma
ArizonaTumbleweedBold TrueTypeBezplatný
ArizonaTumbleweedBold.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
SharaWeber
Rodina písma
ArizonaTumbleweedBold
Podrodina písma
Bold
Jednoznačné označení podrodiny
SharaWeber:ArizonaTumbleweedBold
Celý název písma
ArizonaTumbleweedBold
Verze tabulky názvu
Version 001.000
Postscriptový název písma
ArizonaTumbleweedBold

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-07-13
Revize: 1
Počet znaků: 99
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Kurzíva
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Tučná
Proporce: Moderní
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
ArizonaTumbleweedBold.ttf
ArizonaTumbleweed.ttf
ArizonaTumbleweed TrueTypeBezplatný