B Nazanin

B Nazanin rodina skládající se z 3 písma
B Nazanin TrueTypeBezplatný

Tabulka znaků - Arabské písmo

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
(c) 2000 Borna Rayaneh
Rodina písma
B Nazanin
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Borna Nazanin
Celý název písma
B Nazanin
Verze tabulky názvu
Version 2.01 - Build 1379
Postscriptový název písma
BNazanin
Informace o ochranné značce
Parsa 2001® - Borna Rayaneh®

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2001-04-10
Revize: 1
Počet znaků: 286
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Středné (normální)
Typ šířky: Normální
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Postavení: Vzpřímené
Váha tahu: Knižní, textová, normální atd.
Velikost: Různá
Sada symbolů: Windows 3.1 ANSI
Úplný balíček obsahuje 3 vah písma, uvedených níže:
BNazanin.ttf
BNaznnBd.ttf
BNazannO.ttf
B Nazanin Bold TrueTypeOsobní použití
B Nazanin Outline TrueTypeOsobní použití