Blacker Text Heavy Italic

Blacker rodina skládající se z 8 písma
Blacker Text Heavy Italic » Francesco Canovaro, Jonathan Calugi, Cosimo Lorenzo Pa » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker-Text-Heavy-Italic-trial.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2018 by Cosimo Lorenzo Pancini & Francesco Canovaro. All rights reserved.
Rodina písma
Blacker Text
Podrodina písma
Heavy Italic
Jednoznačné označení podrodiny
CosimoLorenzoPancini&FrancescoCanovaro: Blacker Text Heavy Italic: 2018
Celý název písma
Blacker Text Heavy Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
BlackerText-HeavyItalic
Informace o ochranné značce
Blacker Text Heavy Italic is a trademark of Cosimo Lorenzo Pancini & Francesco Canovaro.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Cosimo Lorenzo Pancini & Francesco canovaro. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-01-03
Revize: 1
Počet znaků: 523
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Velmi tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Šikmý / dotykový
Váha: Normální
Proporce: Moderní
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / normální
Úplný balíček obsahuje 8 vah písma, uvedených níže:
Blacker-Text-Heavy-Italic-trial.ttf
Blacker-Display-ExtraBold-Italic-trial.ttf
Blacker-Text-Medium-trial.ttf
Blacker-Text-Regular-Italic-trial.ttf
Blacker-Display-ExtraBold-trial.ttf
Blacker-Display-Light-Italic-trial.ttf
Blacker-Display-Bold-trial.ttf
Blacker-Display-Regular-trial.ttf
Blacker Display ExtraBold Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker Text Medium » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker Text Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker Display ExtraBold » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker Display Light Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker Display Bold » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Blacker Display Regular » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro