Blueshine_DEMO

Blueshine_DEMO TrueTypeOsobní použití
  • Akcenty (částečné)
  • Euro
Blueshine_DEMO.ttf
Stáhnout @font-face

Tagy

>Poznámka autora

Blueshine emerges as a captivating calligraphy font meticulously crafted by the talented Makashi. Its semi-light weight lends an air of grace and finesse, embodying a blend of traditional elegance and contemporary flair. With its flowing lines and sophisticated curves, Blueshine offers a visual symphony that enhances the aesthetic appeal of any creative endeavor.

The versatility of Blueshine lies in its ability to add a personal touch to various design projects. Whether it's wedding invitations, branding materials, or artistic compositions, this font infuses a sense of intimacy and charm. Its calligraphic style resonates with those seeking to convey beauty through typography, making it an ideal choice for designers aiming to create standout pieces with a human touch.

Embrace the allure of Blueshine for your next project and let its unique characteristics elevate your design narrative to new heights.

This font is PERSONAL USE only. If you want to use this font for COMMERCIAL
You need a commercial license that can be purchased here :

https://f2u.page.link/zc2P

or contact by

email : kammaqsum@gmail.com

to DONATE click here https://www.paypal.me/MaqsumKamil

I really appreciate your donations.

Thanks You

>Tabulka znaků

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.
Základní latinka - Tabulka znaků

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2022, by MaqsumKS. All rights reserved.
Rodina písma
Blueshine_DEMO
Podrodina písma
Regular
Celý název písma
Blueshine_DEMO
Verze tabulky názvu
Version 001.000
Postscriptový název písma
Blueshine_DEMO

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

PlatformaKódování
UnicodeUnikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
MacintoshZápadní (roman)
MicrosoftPouze BMP Unicode

Podrobnosti o písmu

Vytvořeno2022-02-21
Revize1
Počet znaků220
Jednotek na Em1000
Práva pro vkládáníVložení pro trvalou instalaci
Rodinná třídaPsané
VáhaStředně tenké
ŠířkaStředné (normální)
Mac styleTučné
SměrJen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
VzorekKurzíva
VelikostRůzná