Borders Divide But Hearts Shall

Borders Divide But Hearts Shall » Misti's Fonts » Misti Hammers » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Borders Divide But Hearts Shall Conquer - TTF.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2013 by Misti's Fonts. All rights reserved.
Rodina písma
Borders Divide But Hearts Shall
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Misti'sFonts(MistiHammers): Mf Hearts Shall Conquer: 2013
Celý název písma
Borders Divide But Hearts Shall
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
BordersDivideButHeartsShall
Informace o ochranné značce
Borders Divide But Hearts Shall is a trademark of Misti's Fonts.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2013 by Misti's Fonts. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2013-10-21
Revize: 1
Počet znaků: 311
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Psané
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá