Charger Slice Extended

Charger Slice rodina skládající se z 2 písma
Charger Slice Extended » Cannot Into Space Fonts » Jasper de Waard » Web stránka OpenTypeBezplatný
Euro
ChargerSliceExt.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2015-2017, Jasper @ KineticPlasma Fonts/Cannot Into Space Fonts, All Rights Reserved.
Rodina písma
Charger Slice
Podrodina písma
Ext
Jednoznačné označení podrodiny
Charger Slice Extended V1.1
Celý název písma
Charger Slice Extended
Verze tabulky názvu
Version 1.1
Postscriptový název písma
ChargerSliceExt
Výrobce
Cannot Into Space Fonts
Designer
Jasper
Licence
SIL Open Font License (OFL)
URL licence

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 1969-12-31
Revize: 1
Počet znaků: 162
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Středné (normální)
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Moderní
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
ChargerSliceExt.otf
ChargerSlice.otf
Charger Slice » Cannot Into Space Fonts OpenTypeBezplatný
Euro