Charger Sport Defiance Extended písmo

Charger Sport rodina skládající se z 60 písma
Charger Sport Defiance Extended » Cannot Into Space Fonts » Jasper de Waard » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Euro
ChargerSportDfExt.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2015-2016, Jasper @ Cannot Into Space Fonts, All Rights Reserved.
Rodina písma
Charger Sport
Podrodina písma
DfExt
Jednoznačné označení podrodiny
Charger Sport Defiance Extended v1.1
Celý název písma
Charger Sport Defiance Extended
Verze tabulky názvu
Version 1.1
Postscriptový název písma
ChargerSportDfExt
Výrobce
Cannot Into Space Fonts
Designer
Jasper
Licence
SIL Open Font License (OFL)
URL licence

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2015-07-31
Revize: 1
Počet znaků: 168
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Středně široké
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Moderní
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 60 vah písma, uvedených níže:
ChargerSportDfExt.otf
ChargerSportUlt.otf
ChargerSportBlkObl.otf
ChargerSportBd.otf
ChargerSportExLitNrwObl.otf
ChargerSportBdExtObl.otf
ChargerSportUltExtObl.otf
ChargerSportUltExt.otf
ChargerSportDfBdExtObl.otf
ChargerSportDfNrw.otf
ChargerSportExt.otf
ChargerSportBlk.otf
ChargerSportUltNrwObl.otf
ChargerSportDfBdNrw.otf
ChargerSportDf.otf
ChargerSportBdNrw.otf
ChargerSportBdNrwObl.otf
ChargerSport.otf
ChargerSportNrw.otf
ChargerSportHL.otf
ChargerSportSeBdExtObl.otf
ChargerSportDfBdNrwObl.otf
ChargerSportDfExtObl.otf
ChargerSportObl.otf
ChargerSportUltNrw.otf
ChargerSportLitNrwObl.otf
ChargerSportHLExt.otf
ChargerSportBdObl.otf
ChargerSportDfBdExt.otf
ChargerSportNrwObl.otf
ChargerSportExLitExtObl.otf
ChargerSportBlkNrwObl.otf
ChargerSportExLitObl.otf
ChargerSportDfNrwObl.otf
ChargerSportSeBd.otf
ChargerSportBlkExtObl.otf
ChargerSportBlkExt.otf
ChargerSportExtObl.otf
ChargerSportHLExtObl.otf
ChargerSportLitExtObl.otf
ChargerSportHLNrw.otf
ChargerSportDfObl.otf
ChargerSportUltObl.otf
ChargerSportSeBdNrw.otf
ChargerSportDfBdObl.otf
ChargerSportSeBdObl.otf
ChargerSportBlkNrw.otf
ChargerSportLitObl.otf
ChargerSportHLNrwObl.otf
ChargerSportDfBd.otf
ChargerSportLitExt.otf
ChargerSportExLit.otf
ChargerSportSeBdExt.otf
ChargerSportExLitExt.otf
ChargerSportLitNrw.otf
ChargerSportLit.otf
ChargerSportBdExt.otf
ChargerSportHLObl.otf
ChargerSportSeBdNrwObl.otf
ChargerSportExLitNrw.otf