Cocogoose Compressed Trial Light

Cocogoose rodina skládající se z 11 písma
Cocogoose Compressed Trial Light » Zetafonts » Francesco Canovaro, Jonathan Calugi, Cosimo Lorenzo Pa » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose-Compressed-Light-trial.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2016 by Zetafonts. All rights reserved.
Rodina písma
Cocogoose Compressed Trial
Podrodina písma
Light
Jednoznačné označení podrodiny
Zetafonts: Cocogoose Compressed Trial Light: 2016
Celý název písma
Cocogoose Compressed Trial Light
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
CocogooseCompressedTrial-Light
Informace o ochranné značce
Cocogoose Compressed Trial Light is a trademark of Zetafonts.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2016 by . All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-01-19
Revize: 1
Počet znaků: 687
Jednotek na Em: 1920
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Normální
Proporce: Úzké
Kontrast: Žádný
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / velká
Úplný balíček obsahuje 11 vah písma, uvedených níže:
Cocogoose-Compressed-Light-trial.ttf
Cocogoose_trial.otf
Cocogoose Pro Ultralight-trial.ttf
Cocogoose Pro Light-trial.ttf
Cocogoose Pro Semilight-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Letterpress-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Semilight-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Ultralight-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Ultralight-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Light-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Bold-trial.ttf
COCOGOOSE » studio Kmzero » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
COCOGOOSE UltraLight TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose Light » studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
COCOGOOSE DemiBold TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose Condensed Letterpress » Zetafonts » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose Narrow Trial UltraLight » Zetafonts » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose Narrow Trial Light » Zetafonts » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose Compressed Trial Bold » Zetafonts » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro