Codec Warm Trial Regular

Codec rodina skládající se z 9 písma
Codec Warm Trial Regular » Francesco Canovaro, Jonathan Calugi, Cosimo Lorenzo Pa » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec-Warm-Regular-trial.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Cosimo Lorenzo Pancini & Francesco Canovaro. All rights reserved.
Rodina písma
Codec Warm Trial
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
CosimoLorenzoPancini&FrancescoCanovaro: Codec Warm Trial Regular: 2017
Celý název písma
Codec Warm Trial Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
CodecWarmTrial-Regular
Informace o ochranné značce
Codec Warm Trial Regular is a trademark of Cosimo Lorenzo Pancini & Francesco Canovaro.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Cosimo Lorenzo Pancini & Francesco canovaro. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-04-09
Revize: 1
Počet znaků: 711
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Normální
Proporce: Moderní
Kontrast: Střední
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / velká
Úplný balíček obsahuje 9 vah písma, uvedených níže:
Codec-Warm-Regular-trial.ttf
Codec-Cold-Regular-trial.ttf
Codec-Cold-Bold-Italic-trial.ttf
Codec-Warm-Heavy-trial.ttf
Codec-Cold-Thin-Italic-trial.ttf
Codec-Warm-Regular-Italic-trial.ttf
Codec-Warm-ExtraLight-Italic-trial.ttf
Codec-Cold-News-trial.ttf
Codec-Cold-ExtraBold-Italic-trial.ttf
Codec Cold Trial Regular » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Cold Bold Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Warm Trial Heavy » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Cold Thin Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Warm Trial Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Warm Trial ExtraLight Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Cold Trial News » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Codec Cold ExtraBold Italic » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro