DAEBAKMROWtrial-Regular

DAEBAKMROWtrial-Regular OpenTypeOsobní použití
  • Akcenty (částečné)
  • Akcenty (plné)
  • Euro
DAEBAK MROWtrial.otf
Stáhnout @font-face

Tagy

>Poznámka autora

Daebak Mrow emerges as a distinctive typeface crafted by Productype, offering a blend of modern flair and cultural essence that makes it stand out in the realm of typography. With its semi-light weight and expanded width, Daebak Mrow exudes an airy yet assertive presence on the page, striking a balance between readability and stylistic impact.

The font's aesthetic appeal lies in its unique approach to character formation, hinting at a foreign influence that infuses each letter with an exotic charm. This not only gives Daebak Mrow a sense of international sophistication but also paves the way for its versatile use in various creative projects such as branding, editorial design, and digital platforms where standing out is paramount.

Daebak Mrow's style is particularly suited for designers looking to inject personality into their work without compromising on clarity. Its characters are designed to capture attention while maintaining an elegant simplicity that can seamlessly integrate into any design language. Whether employed for headlines that demand impact or text blocks requiring subtlety, Daebak Mrow is poised to elevate the visual narrative of any project it graces.

>Tabulka znaků

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.
Základní latinka - Tabulka znaků

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
© productype 2024. All rights reserved
productype ™
Rodina písma
DAEBAK MROWtrial
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Version 1.000;PYRS;DAEBAKMROWtrial-Regular;2024;FL720
Celý název písma
DAEBAKMROWtrial-Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
DAEBAKMROWtrial-Regular
Informace o ochranné značce
productype ™
Výrobce
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

PlatformaKódování
UnicodeUnikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
MacintoshZápadní (roman)
MicrosoftPouze BMP Unicode

Podrobnosti o písmu

Vytvořeno2024-01-21
Revize1
Počet znaků338
Jednotek na Em1000
Práva pro vkládáníVložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třídaBez klasifikace
VáhaStředně tenké
ŠířkaŠiroké
Mac styleTučné
SměrJen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
VzorekNormální