Dalle

Dalle rodina skládající se z 2 písma
Dalle » Neal Fletcher » Web stránka TrueTypeBezplatný
Dalle_Typeface.ttf
Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2011 by Neal Fletcher © 2011. All rights reserved.
Rodina písma
Dalle
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
1.000;pyrs;Dalle
Celý název písma
Dalle
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
Dalle
Informace o ochranné značce
Dalle is a trademark of Neal Fletcher © 2011.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2011 by Neal Fletcher © 2011. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2011-03-12
Revize: 1
Počet znaků: 107
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Velmi úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Dalle_Typeface.ttf
Dalle_Italic_Typeface.ttf