Deadpool Outline

Deadpool Outline OpenTypeOsobní použití
Deadpool Outline.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
Deadpool Outline
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Deadpool Outline:Version 1.00
Celý název písma
Deadpool Outline
Verze tabulky názvu
Version 1.00 December 12, 2017, initial release
Postscriptový název písma
DeadpoolOutline
Popis
This font was created using FontCreator 9.0 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-12-12
Revize: 1
Počet znaků: 54
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Obrysový
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá