Delicious-Heavy

Delicious rodina skládající se z 6 písma
Delicious-Heavy » Jos Buivenga » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Delicious-Heavy.otf
Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
copyright 1994-1996, Jos Buivenga
Rodina písma
Delicious Heavy
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Delicious-Heavy:1140922923
Celý název písma
Delicious-Heavy
Verze tabulky názvu
001.000
Postscriptový název písma
Delicious-Heavy

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2006-02-25
Revize: 1
Počet znaků: 220
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Tučný
Úplný balíček obsahuje 6 vah písma, uvedených níže:
Delicious-Heavy.otf
Delicious-Roman.otf
Delicious-Bold.otf
Delicious-SmallCaps.otf
Delicious-Italic.otf
Delicious-BoldItalic.otf
Delicious-Roman OpenTypeOsobní použití
Delicious-Bold OpenTypeOsobní použití
Delicious-SmallCaps OpenTypeOsobní použití
Delicious-Italic OpenTypeOsobní použití
Delicious-BoldItalic OpenTypeOsobní použití