DiavloBook-Regular

Diavlo rodina skládající se z 5 písma
DiavloBook-Regular » Jos Buivenga » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Diavlo_BOOK_II_37.otf
Stáhnout

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2007 by Jos Buivenga. All rights reserved.
Rodina písma
Diavlo Book
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
JosBuivenga: Diavlo Book Regular: 2007
Celý název písma
DiavloBook-Regular
Verze tabulky názvu
1.000
Postscriptový název písma
DiavloBook-Regular
Informace o ochranné značce
Diavlo is a trademark of Jos Buivenga.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2007 by Jos Buivenga. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2007-12-09
Revize: 3
Počet znaků: 339
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Úplný balíček obsahuje 5 vah písma, uvedených níže:
Diavlo_BOOK_II_37.otf
Diavlo_LIGHT_II_37.otf
Diavlo_BLACK_II_37.otf
Diavlo_MEDIUM_II_37.otf
Diavlo_BOLD_II_37.otf
DiavloLight-Regular » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
DiavloBlack-Regular » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
DiavloMedium-Regular » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
DiavloBold-Regular » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro