Dillydallier Straight

Dillydallier rodina skládající se z 2 písma
Dillydallier Straight » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Dillydallier Straight.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
Dillydallier Straight
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Dillydallier Straight:Version 1.00
Celý název písma
Dillydallier Straight
Verze tabulky názvu
Version 1.00;October 10, 2018;FontCreator 11.5.0.2427 64-bit
Postscriptový název písma
DillydallierStraight
Informace o ochranné značce
Dillydallier by Chequered Ink.
Designer
Popis
This font was created using FontCreator 11.5 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-10-09
Revize: 1
Počet znaků: 99
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Dillydallier Straight.otf
Dillydallier.otf
Dillydallier » Web stránka OpenTypeOsobní použití