DK Spaghetti And Cheese Regular

DK Spaghetti And Cheese Regular » David Kerkhoff » Web stránka OpenTypeDemo
Akcenty (částečné) • Euro
DK Spaghetti And Cheese.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by David Kerkhoff. All rights reserved.
Rodina písma
DK Spaghetti And Cheese
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
DavidKerkhoff: DK Spaghetti And Cheese Regular: 2017
Celý název písma
DK Spaghetti And Cheese Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
DKSpaghettiAndCheese-Regular
Informace o ochranné značce
DK Spaghetti And Cheese Regular is a trademark of David Kerkhoff.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by David Kerkhoff. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-08-11
Revize: 1
Počet znaků: 143
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pro editování (změnu)
Rodinná třída: Psané
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středně úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá