Ekushey Lal Sabuj

Ekushey Lal Sabuj rodina skládající se z 4 písma
Ekushey Lal Sabuj » Al Mamun Sumon » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Euro
Lal_Sabuj_31-08-2012.ttf
Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Developer: Al Mamun Sumon
Developed under "Ekushey Font Development Project."
http://www.ekushey.org

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.0.
No modification of the license is permitted, only verbatim copy is allowed.This license and a FAQ is also available at: http://scripts.sil.org/OFLved.ed.
Rodina písma
Ekushey Lal Sabuj
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
AlMamunSumon: Ekushey Lal Sabuj: 2010
Celý název písma
Ekushey Lal Sabuj
Verze tabulky názvu
Version 1.0
Postscriptový název písma
EkusheyLalSabuj
Výrobce
Designer
Popis
This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.0. No modification of the license is permitted, only verbatim copy is allowed. This license and a FAQ is also available at: http://scripts.sil.org/OFLved.ed.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2010-04-01
Revize: 1
Počet znaků: 215
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
Lal_Sabuj_31-08-2012.ttf
LalSabuj_Bold-04-09-2012.ttf
Lal_Sabuj_Normal_31-08-2012.ttf
LalSabuj Normal_Bold-04-09-2012.ttf
Ekushey Lal Sabuj Normal TrueTypeOsobní použití