Elementary-Hollow-Inverse

Elementary rodina skládající se z 7 písma
Elementary-Hollow-Inverse » Wino Sutarmin Kadir » Web stránka OpenTypeDonationware
Elementary-Hollow-Inverse.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
Elementary-Hollow-Inverse
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Elementary-Hollow-Inverse:Version 1.00
Celý název písma
Elementary-Hollow-Inverse
Verze tabulky názvu
Version 1.00;April 12, 2018;FontCreator 11.5.0.2422 64-bit
Postscriptový název písma
ElementaryHollowInverse
Designer
Popis
This font was created using FontCreator 11.5 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-04-12
Revize: 1
Počet znaků: 98
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středně široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Negativní
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 7 vah písma, uvedených níže:
Elementary-Hollow-Inverse.otf
Elementary.otf
Elementary-Inverse.otf
Elementary-Bold.otf
Elementary-Bold-Italic.otf
Elementary-Italic.otf
Elementary-Hollow.otf
ELEMENTARY » Web stránka OpenTypeOsobní použitíBylo aktualizováno
Elementary-Inverse » Web stránka OpenTypeDonationware
Elementary Bold » Web stránka OpenTypeDonationware
Elementary Bold Italic » Web stránka OpenTypeDonationware
Elementary Italic » Web stránka OpenTypeDonationware
Elementary-Hollow » Web stránka OpenTypeDonationware