ESCAPE FROM EARTH

ESCAPE FROM EARTH » SpideRaY » Web stránka TrueTypeDemo
ESCAPE FROM EARTH.ttf
PC / MAC Stáhnout

Poznámka autora

Font based on the Sci-Fi film of a similar name with a low mean line, wide stems and rounded corners. The capitals have broken stems mid glyph and at the corner junctions where the stems join. The lower case letters are solid with no angles at the connections. It's time to escape from the planet Earth as this Fan-Font is built on hope!

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) SpideRaYsfoNtS. All rights reserved.
Rodina písma
ESCAPE FROM EARTH
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
SpideRaY: ESCAPE FROM EARTH: 2018
Celý název písma
ESCAPE FROM EARTH
Postscriptový název písma
ESCAPEFROMEARTH
Informace o ochranné značce
ESCAPE FROM EARTH fan-font is a trademark of SpideRaYsfoNtS.
Výrobce
Designer
Popis
SpideRaYsfoNtS, ESCAPE FROM EARTH

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2018-03-07
Revize: 1
Počet znaků: 49
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Široké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá