Farm to Market

Farm to Market rodina skládající se z 2 písma
Farm to Market » Brittney Murphy » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Farm to Market.ttf
Stáhnout @font-face

Poznámka autora

Free for personal use ONLY.

For commercial use, please purchase a license:
https://brittneymurphydesign.com/downloads/farm-to-market/

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2019 by Brittney Murphy. All rights reserved.
Rodina písma
Farm to Market
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BrittneyMurphy: Farm to Market: 2019
Celý název písma
Farm to Market
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
FarmtoMarket
Informace o ochranné značce
Farm to Market is a trademark of Brittney Murphy.
Výrobce
Brittney Murphy
Designer
Popis
Copyright (c) 2019 by Brittney Murphy. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2019-05-08
Revize: 1
Počet znaků: 426
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Psané
Váha: Středně tenké
Šířka: Úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Farm to Market.ttf
Farm to Market Bold Demo.ttf
Farm to Market Bold TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro