Amanat Ali Goher

Samda Amanat Ali Goher TrueTypeOsobní použití
  • Euro
Samda.ttf
Urdu Naskh Unicode Amanat Ali Goher TrueTypeOsobní použití
  • Euro
Urdu Naskh Unicode.ttf
Aleem Urdu Unicode Amanat Ali Goher TrueTypeOsobní použití
  • Euro
Aleem Urdu Unicode.ttf