FSP DEMO - Faito Regular

FSP DEMO - Faito Regular » Haidi & Nasir Studio » Nasir Udin » Web stránka TrueTypeDemo
Faito-DEMO.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Haidi & Nasir Studio. All rights reserved.
Rodina písma
FSP DEMO - Faito
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
FONTSPRING DEMO:Haidi&NasirStudio: Faito: 2017
Celý název písma
FSP DEMO - Faito Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
FONTSPRINGDEMO-FaitoRegular
Informace o ochranné značce
Faito is a trademark of Haidi & Nasir Studio.
Výrobce
Designer
Nasir Udin
Popis
Copyright (c) 2017 by Haidi & Nasir Studio. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-06-18
Revize: 1
Počet znaků: 95
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Psané
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Psané
Styl patky: Čtverec
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Normální
Proporce: Úzké
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / velká