Ginga>

Ginga> » BiLLYARGEL FONTS » Billy Argel » Web stránka OpenTypeOsobní použitíBylo aktualizováno

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2008 by Billy Argel . All rights reserved.
Rodina písma
Ginga>
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BillyArgel: Ginga>: 2008
Celý název písma
Ginga>
Verze tabulky názvu
Version 1.005 2008
Postscriptový název písma
Ginga
Informace o ochranné značce
Ginga> is a trademark of Billy Argel .
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2008 by Billy Argel . All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2011-06-01
Revize: 1
Počet znaků: 138
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení zakázáno!
Rodinná třída: Psané
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Typ šířky: Normální
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Postavení: Vzpřímené
Váha tahu: Knižní, textová, normální atd.
Velikost: Různá
Sada symbolů: Windows 3.1 ANSI