Gresco Trial Regular

Gresco rodina skládající se z 8 písma
Gresco Trial Regular Eko Bimantara TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-Regular.ttf

Tagy

>Poznámka autora

Gresco, a captivating sans-serif font crafted by Eko Bimantara, commands attention with its bold and dynamic presence. The clean, geometric forms exude a sense of strength and modernity, while the subtle rounded edges lend a touch of approachability. Gresco's versatile nature allows it to seamlessly adapt to a wide range of design applications, from sleek corporate branding to vibrant editorial layouts.

This versatile font's distinctive characteristics make it an excellent choice for a diverse array of projects. Its robust letterforms and legible design ensure clear communication, making Gresco an ideal selection for headlines, signage, and digital interfaces. Additionally, the font's versatility allows it to shine in both print and digital mediums, offering designers a reliable and visually striking option for their creative endeavors.

By using this font, you agree to the following terms:

This font is for personal use only. Commercial use is not allowed.

Non-comercial use for large scale audiences is not allowed.

To purchase a commercial license, visit:
https://ekobimantara.com/

For custom licensing inquiries, email us at
ekobimantarafonts@gmail.com

Explore more fonts in our store:
https://ekobimantara.com/

Thank you

>Tabulka znaků

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.
Základní latinka - Tabulka znaků

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2024 by Eko Bimantara. All rights reserved.
Rodina písma
Gresco
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Version 1.000;;GrescoTrial-Regular;2024;FL830
Celý název písma
Gresco Trial Regular
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
GrescoTrial-Regular
Informace o ochranné značce
Gresco is a trademark of Eko Bimantara
Designer

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

PlatformaKódování
UnicodeUnikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
MacintoshZápadní (roman)
MicrosoftPouze BMP Unicode

Podrobnosti o písmu

Vytvořeno2024-06-26
Revize1
Počet znaků364
Jednotek na Em1000
Práva pro vkládáníVložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třídaBezpatkové
VáhaStředně tenké
ŠířkaStředné (normální)
Mac styleTučné
SměrJen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
VzorekNormální
VelikostRůzná
Úplný balíček obsahuje 8 vah písma, uvedených níže:
GrescoTrial-Regular.ttf
GrescoTrial-Black.ttf
GrescoTrial-Medium.ttf
GrescoTrial-ExtraBold.ttf
GrescoTrial-Bold.ttf
GrescoTrial-SemiBold.ttf
GrescoTrial-Thin.ttf
GrescoTrial-Light.ttf
Gresco Trial Black TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-Black.ttf
Gresco Trial Medium TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-Medium.ttf
Gresco Trial Extra Bold TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-ExtraBold.ttf
Gresco Trial Bold TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-Bold.ttf
Gresco Trial Semi Bold TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-SemiBold.ttf
Gresco Trial Thin TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-Thin.ttf
Gresco Trial Light TrueTypeOsobní použití
 • Akcenty (částečné)
 • Akcenty (plné)
 • Euro
GrescoTrial-Light.ttf