Heading Pro Trial Light Italic

Heading rodina skládající se z 7 písma
Heading Pro Trial Light Italic » studio Kmzero » Francesco Canovaro » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Heading-Pro-Light-Italic-trial.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Studio Kmzero & Zetafonts. All rights reserved.
Rodina písma
Heading Pro Trial
Podrodina písma
Light Italic
Jednoznačné označení podrodiny
StudioKmzero&Zetafonts: Heading Pro Trial Light Italic: 2017
Celý název písma
Heading Pro Trial Light Italic
Verze tabulky názvu
Version 1.001
Postscriptový název písma
HeadingProTrial-LightItalic
Informace o ochranné značce
Heading Pro Italic is a trademark of Studio Kmzero & Zetafonts.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Studio Kmzero & Zetafonts. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-09-05
Revize: 1
Počet znaků: 643
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bezpatkové
Váha: Tenké
Šířka: Úzké
Mac style: Podtržené
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Kurzíva
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Normální / dotekový
Váha: Normální
Proporce: Úzké
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Konstantní / velká
Úplný balíček obsahuje 7 vah písma, uvedených níže:
Heading-Pro-Light-Italic-trial.ttf
Heading-Pro-Smallcase-Extrabold-trial.ttf
Heading-Pro-Smallcase-Thin-trial.ttf
Heading-Pro-Italic-trial.ttf
Heading-Pro-Book-Italic-trial.ttf
Heading-Pro-Light-trial.ttf
Heading-Pro-Thin-trial.ttf
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Heading Pro Trial Italic » studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Heading Pro Trial Book Italic » studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Heading Pro Trial Light » studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Heading Pro Trial Thin » studio Kmzero » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro