Hipster Hand Grenade

Hipster Hand Grenade » Donald Mastronarde, Marc Cogan » Web stránka OpenTypeOsobní použití
Hipster Hand Grenade.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Typeface by Chequered Ink. © 2017. All Rights Reserved
Rodina písma
Hipster Hand Grenade
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Hipster Hand Grenade:Version 1.00
Celý název písma
Hipster Hand Grenade
Verze tabulky názvu
Version 1.00;August 11, 2017;FontCreator 11.0.0.2388 64-bit
Postscriptový název písma
HipsterHandGrenade
Informace o ochranné značce
Hipster Hand Grenade by Chequered Ink.
Designer
Popis
This font was created using FontCreator 11.0 from High-Logic.com

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-08-11
Revize: 1
Počet znaků: 98
Jednotek na Em: 2048
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Normální
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá