Hotel De Paris

Hotel De Paris » StereoType » Clement Nicolle » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
hotel_de_paris.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Clement Nicolle - StereoType. All rights reserved.
Rodina písma
Hotel De Paris
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
ClementNicolle-StereoType: Hotel De Paris: 2017
Celý název písma
Hotel De Paris
Postscriptový název písma
HotelDeParis
Informace o ochranné značce
Hotel De Paris is a trademark of Clement Nicolle - StereoType.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Clement Nicolle - StereoType. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-08-10
Revize: 1
Počet znaků: 326
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středné (normální)
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá