KaropapierRegular

KaropapierRegular » Nils von Blanc » Web stránka OpenTypeOsobní použití
KaropapierRegular.otf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Rodina písma
Karopapier
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
1.000;XXXX;KaropapierRegular
Celý název písma
KaropapierRegular
Verze tabulky názvu
Version 1.000;PS 001.001;hotconv 1.0.56
Postscriptový název písma
KaropapierRegular
Výrobce
Designer
Popis
IF YOU WANT TO USE THIS FONT COMMERCIAL: PLEASE SENT A EMAIL TO "VONBLANC@GMX.DE"

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2016-08-03
Revize: 1
Počet znaků: 66
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Tučné
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá