Learning Curve písmo

Learning Curve rodina skládající se z 4 písma
Learning Curve » Blue Vinyl Fonts » Jess Latham » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro
LearningCurve.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2007 by Blue Vinyl Fonts. All rights reserved.
Rodina písma
Learning Curve
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BlueVinylFonts: Learning Curve: 2007
Celý název písma
Learning Curve
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
LearningCurve
Informace o ochranné značce
Learning Curve is a trademark of Blue Vinyl Fonts.
Výrobce
Blue Vinyl Fonts
Designer
Popis
Copyright (c) 2007 by Blue Vinyl Fonts. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Microsoft Pouze BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2007-02-05
Revize: 1
Počet znaků: 230
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Latinka
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 4 vah písma, uvedených níže:
LearningCurve.ttf
learcb.ttf
learcdb.ttf
LearningCurveDashed.ttf
Learning Curve BV TrueTypeOsobní použití
Learning Curve Dashed BV TrueTypeOsobní použití
Learning Curve Dashed » Blue Vinyl Fonts TrueTypeOsobní použití
Akcenty (částečné) • Euro