Love Is Awesome

Love Is Awesome rodina skládající se z 2 písma
Love Is Awesome » Misti's Fonts » Misti Hammers » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro
Love is Awesome - TTF.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2015 by Misti's Fonts. All rights reserved.
Rodina písma
Love Is Awesome
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
Misti'sFonts(MistiHammers): Mf Love Is Awesome: 2015
Celý název písma
Love Is Awesome
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
LoveIsAwesome
Informace o ochranné značce
Love Is Awesome is a trademark of Misti's Fonts.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2015 by Misti's Fonts. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2015-01-25
Revize: 1
Počet znaků: 295
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení pro trvalou instalaci
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tenké
Šířka: Středné (normální)
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Negativní
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Love is Awesome - TTF.ttf
Love is Awesome 2 - TTF.ttf
Love Is Awesome 2 » Misti's Fonts » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Akcenty (plné) • Euro