Magnificent Personal Use

Magnificent rodina skládající se z 2 písma
Magnificent Personal Use » Billy Argel » Web stránka TrueTypeOsobní použití
Magnificent Personal Use.ttf
PC / MAC Stáhnout @font-face

Tabulka znaků - Základní latinka

Prosím, použijte roletové menu ke shlédnutí různých tabulek znaků obsažených v tomto písmu.

Stran
Nahrávám ...

Základní informace o písmu

Informace o autorských právech
Copyright (c) 2017 by Billy Argel. All rights reserved.
Rodina písma
Magnificent Personal Use
Podrodina písma
Regular
Jednoznačné označení podrodiny
BillyArgel: Magnificent Personal Use: 2017
Celý název písma
Magnificent Personal Use
Verze tabulky názvu
Version 1.000
Postscriptový název písma
MagnificentPersonalUse
Informace o ochranné značce
Magnificent Personal Use is a trademark of Billy Argel.
Výrobce
Designer
Popis
Copyright (c) 2017 by Billy Argel. All rights reserved.

Rozšířené informace o písmu

Podporované platformy

Platforma Kódování
Unicode Unikód 2.0 a následná sémantika, jen BMP Unicode
Macintosh Západní (roman)
Microsoft Pouze BMP Unicode

Podrobnosti písma

Vytvořeno: 2017-06-17
Revize: 1
Počet znaků: 63
Jednotek na Em: 1000
Práva pro vkládání: Vložení povoleno pouze pro shlédnutí a tisk
Rodinná třída: Bez klasifikace
Váha: Středně tučné
Šířka: Úzké
Mac style: Tučné
Směr: Jen znaky směrovány zleva doprava + obsahují neutrály
Vzorek: Normální
Velikost: Různá

Vizuální charakterisitka

Rodinný typ: Různá
Styl patky: Různý
Styl raménka: Různý
Forma písmen: Různý
Váha: Různá
Proporce: Různé
Kontrast: Různý
Tahová variace: Různá
Střední linie: Různá
X-výšky (velikost korpusu): Různá
Úplný balíček obsahuje 2 vah písma, uvedených níže:
Magnificent Personal Use.ttf
Magnificent.ttf
Magnificent TrueTypeBezplatný
Akcenty (částečné) • Euro